שיר שיר עלה-נא – תולדות הזמר העברי

כמה גרסאות עברה "התקווה" עד שהגיעה לנוסח שאנו מכירים? ו"יש לנו תיש?" מאיזו מציאות נולד שיר כזה? ולמה היו כל כך הרבה שירי גמלים, שירי רועים ושירי חלילים בזמר העברי? ומה עם שירי ערש ושירי ילדים? ושירי אהבה – מהיכן באו המילים והלחנים שלהם?

שיר שיר עלה-נא 
מספר בלשון קולחת ופשוטה את סיפורו של הזמר העברי, מראשית התהוותו ועד ימינו אלה.

ייחודו של הזמר העברי נובע מכך שהיווצרותו ושלבי התפתחותו העיקריים התרחשו במלך תקופה קצרה יחסית, וזאת בחברה שהיא עצמה הייתה בתהליך של התהוות. החברה העברית, שבניה ובוניה באו מכל קצות תבל, שאפה להומוגניות תוך הענות גלויה לאידיאולוגיה מפורשת של יצירת תרבות חדשה, הנבנית (כאילו) על יסודות עתיקים.

בתהליכי התפתחותה וגיבושה של החברה היישובית הארץ-ישראלית, ולאחריה החברה הישראלית, היה הזמר העברי חלק ממערכת יצירה של דימויים וסמלים, דבר שהפך אותו לשותף ביצירת הזהות הלאומית היישובית לפני קום המדינה ולאחד הכלים לבניית הדימוי ה"ישראלי" לאחר הקמתה.

שיר שיר עלי-נא מתאר את השלבים השונים בהתהוות "הזמר העברי", את דרכי צמיחתו, את תכניו העיקריים, את יוצריו החשובים ואת קהליו המגוונים אשר חלקם אף רואים בו חלק מהוויתם ומאורח חייהם.

זהו הספר הראשון מסוגו היוצא לאור בישראל ובעברית.

ד"ר נתן שחר החל את דרכו כמנצח מקהלות, כמעבד וכמלחין שירים שחלקם זכו לפרסום ואף זכו בפרסים ראשונים בפסטיבלי זמר שונים. לאחר מכן למד מוזיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה העברית, כשתחום התמחות הזמר העברי. בתום זה כתב עשרות מאמרים, שפורסמו בארץ ובעולם.

מתוך המבוא לספר: