מאמרים ומחקרים

השיר הארץ-ישראלי בשנים 1950-1920 היבטים סוציומוסיקולוגיים ומוסיקולוגיים

בעבודת הדוקטורט שלו מחלק ד"ר נתן שחר את תולדות השיר העברי לשבע תקופות (מ-1882 ועד 1967) וסוקר ביסודיות כל אחת מהן בעיקר על פי פרסומי השירים שהופיעו בהן. בהיותה סקירה מקיפה ביותר של תולדות הזמר העברי, עבודה זו עשוייה לשמש נקודת מוצא טובה לחוקרי הזמר העברי וכמובן למתעניינים בתולדותיו. לעבודה מצורפים שמונה נספחים המרכזים מידע רב אודות השירים ויוצריהם (מלחינים ותמלילנים).

המוסיקה והמלחין בקיבוץ – היבטים היסטוריים וסוציומוסיקליים

עבודת ה-MA של ד"ר נתן שחר (תשמ"א) עוסקת בחיי המוסיקה בתנועה הקיבוצית מאז היווסדה ועד 1980. העבודה חוברה מנקודת מבטה של הסוציולוגיה של המוסיקה ולפיכך היא מדגישה היבטים כמו מעורבות הקהילה והשתתפותה בגופי ביצוע מוסיקליים, כמו גם את המלחינים חברי הקיבוץ העומדים במרכז הפעילות. בין אלה נמצאים מלחינים "עממיים" כיזהר ירון, מתתיהו שלם, אפרים בן חיים, נירה חן, דוד זהבי ואחרים, ששיריהם הם עמוד השדרה של הזמר העברי.

שירי ביאליק המולחנים

שירי ביאליק קסמו למלחיני הזמר: לאורך מאה שנות הלחנתם חוברו כ-400 נעימות (חלקן לאותם שירים). ד"ר נתן שחר סוקר את הרפרטואר העשיר הזה ועומד על אפיוניו.

שיר שיר עלה-נא – שירו לי את שיריכם ואומר לכם מי אתם

שיר שיר עלה-נא – שירו לי את שיריכם ואומר לכם מי אתם תולדות הזמר העברי מתוך המבוא רק לפני כשלושה עשורים, הוכר "הזמר העברי" (זמר = תמליל מולחן) כחלק מרפרטואר התרבות העברית הרשמית ורק לפני קצת יותר מעשור הוא הוכר כאחד המאפיינים המובהקים ביותר של התרבות החברתית בארץ-ישראל ובישראל. ראשית ההכרה באה רק לאחר שחוקרים רבים במקומות שונים בעולם, ומדיסציפלינות רבות ומגוונות, עמדו על הקשר ההדוק הקיים בין המוסיקה לסוגיה לבין החברה בה מתקיימת המוסיקה …

שיר שיר עלה-נא – או "תנו לנו שירים"

שיר שיר עלה-נא – או "תנו לנו שירים" תולדות הזמר העברי מתוך המבוא לספר בחודש ספטמבר 1925, התפרסם בירחון תיאטרון ואמנות מכתב למערכת, בחתימת א. ר-ן וכך נכתב שם: אין שירה קשה לחיות בלי שירה נחוצה לנו שירה….הוי מזמרים , משוררים, תנו מילים ומוסיקה מלוא החזה שירה, שירה אמיתית עברית הכל דורש זמרה עבודתנו ומנוחתנו שמחתנו וצערנו גם הצלחותינו ומפלותינו הכל מתלכד בשאיפה אדירה אחת לזמרה עברית עממית…כי אין חיים בלי שירה…אנו רוצים בשירת מולדת איתם עם השירים מעלות השחר …