ספרים מאמרים ופרסומים

מבחר ספרים ופרסומים שנכתבו על ידי ד"ר נתן שחר

בנושאי זמר עברי

ספרים:

 • שירת הנוער, מה שרו בתנועות הנוער.
  הוצאת יד בן צבי, 2018
 • משירי ארצנו,
  בהוצאת עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך, תל אביב, 1995.
 • ספר השירים לתלמיד מילים תוים ודברי רקע (כרך א' כרך ב' ),
  (יחד עם גיל אלדמע), מפעלי תרבות, תל אביב 1995,
 • השיר הארץ ישראלי וקרן קיימת לישראל,
  המכון לחקר תולדות קקל, ירושלים 1995.
 • נוף-צליל, הוראת המוסיקה במוסדות להכשרת עובדי הוראה, יחידת הוראה במוסיקה בגיל הרך,
  הוצאת מכון מופ"ת, תשנ"ח. (חברי הצוות: אופנהיים, מ. גלושנקוף, ק., סולקין ע.)
 • דלתות מוסיקליות    פתוח מיומנויות האזנה אצל סטודנטים המתכשרים להוראה,
  ((יחד עם צוות הפיתוח שעמדתי בראשו) יחידת הוראה במוסיקה,  בהוצאת מכון מופ"ת,  תשס"ד (2004)
 • שיר שיר עלה נא,  תולדות הזמר העברי, בהוצאת  מודן,  2007
 • סולמוניה מבחר דוגמאות מן המוסיקה הישראלית (בתוך צוות כתיבה )
  משרד החינוך, האגף לתכנון      ולפיתוח תכניות לימודים יושלים 2008
 • שירת העמק,
  (יחד עם עוזי שביט גדעון טיקוצקי ואבנר גלילי), הוצאת הקבוץ המאחד 2008

מבחר מאמרים:

 • "שירי הצבא בזמר העברי 1882 – 1949",  בתוך כיוונים 7 כתב עת לציונות וליהדות
  (עור. בן שך,ל, יובל, ע) דצמבר, 1994.
 • "השיר הארצישראלי התהוותו צמיחתו התפתחותו", בתוך: תולדות הישוב היהודי בארץ
  ישראל מאז העליה הראשונה בנייתה של תרבות עברית, עור. זוהר שביט,
  הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים, תשנ"ט (1999).
 • "תפקידו החברתי של הזמר העברי בתקופת העליות הראשונות" בתוך בינוי אומה סוגיות
  נבחרות בתולדות הישוב והמדינה (עור. יעקובי ד.), הוצאת מאגנס, האוניברסיטה
  העברית ירושלים, תש"ס. (2000)
 • "הלהקות הצבאיות ושיריהן" בתוך העשור הראשון תשח – תשי"ח עור'. צ. צמרת, הוצאת
  יד  יצחק בן צבי, ירושלים, תשנ"ח.
 • "מראות וצלילים בזמר העברי", בתוך מפתח 4,  תשס"ב (עור. ל.לאור), בהוצאת משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית והמחלקה  לפיתוח תכניות לימודים  ע' 125 – 161.
 • "היבטים מוסיקליים לשיר 'רוח רוח' מאת מרים ילן שטקליס" בתוך:
  עיונים בספרות ילדים  12, בהוצאת מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים, תשס"ב, עע' 89 – 110 .
 • “The Eretz  Israeli Song and the Jewish National Fond", in Modern Jews and  Their Musical Agendas”, Mendelson E. (Ed.)    Oxford University Press New York London, 1993.
 • “’Havurot Hazemer' in Israel  A Unique Sociomosical Phenomenon"
  In   The Performance of , Jewish and Arab   Music in Israel Today, Tschaikov, B., Shiloah, A.,(Ed.), O P A (Overseas Publishers Association), Amsterdam B.V. 1997.
 • 1.“Folk and Popular Music Till 1948”,
  2.“Folk and Popular Music Since 1948”,
  in The New Grove Dictionary of  Music and Musicians, Macmillan
  Publishers Ltd, 2001.
 • אנציקלופדיה גרוב (GROVE) ,  במהדורתה החדשה והמעודכנת, מונה כ- 28 כרכים והיא נחשבת כפרסום היוקרתי ביותר בעולם המוסיקה והמוסיקולוגיה.  עוד באינציקלופדיה  זו למעלה מ- 10 מאמרים קצרים  בני 200 – 500 מילים שנכתבו על ידי ד"ר נתן שחר  על מלחינים ישראליים חשובים כגון: נעמי שמר, משה וילנסקי, ידידיה אדמון, עמנואל עמירן מרדכי זעירא ועוד.
 • אנציקלופדיה יודאיקה מהדורת 2007/8 (המהדורה האחרונה), באנציקלופדיה זו כתב ד"ר נתן שחר את המאמרים על הזמר העברי וכן מאמרים קצרים על מספר מלחינים נבחרים. כמו כן עדכן כמה ערכים וביוגרפיות שהופיעו במהדורה הקודמת
 • "הנשים במקרא ובזמר העברי:פרשנויות פואטיות ומוסיקליות על נשים במקרא ובזמר" בתוך:
  בית מקרא כתב עת של המרכז העולמי לתנ"ך, ניסן-סיוון תשס"ד, עור. א. מאיר), ע'"ע 96-116
 • "המוסיקה בבתי הקפה על חוף הים בתל אביב 1025 – 1960" בתוך:
  בתי הקפה של תל אביב 1920 – 1980, (עור. ב. כרמיאל), הוצאת מוזיאון ארץ ישראל,  תל אביב, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2007, ע"ע' 204 – 211.
 • מאמרים שונים בדו ירחון  עתמול , עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, בהוצאת יד יצחק בן צבי בירושלים  כגון:
  "מ'יפה נוף' ל'ירושלים של ברזל' על שירת ירושלים בזמר העברי מראשית הציונות ועד לאחר מלחמת ששת הימים" בגליון 193 מאי 2007, ע'ע 22-25.
  " גילו הגלילים גבורי החיל" נופים אגדות וסיפורי גבורה בשירי הזמר המוקדמים של "השומר"  והגליל העליון. בגליון  198 ,  מרס 2008 , ע'ע 8-11.
 • השיר הרוסי ושילובו בזמר העברי – פורסם (ברוסית) בספר הרישמי של הקונגרס המוסיקלי שנערך במוסקווה בשנת 2015.

עבודות אקדמיות