זמר עברי – סדרת מפגשים

סדרת מיפגשים   על הזמר העברי, פרט להרצאות ייחודיות על הזמר העברי בנושאים רבים ושונים עורך ד"ר שחר סדרות של הרצאות בנושאי זמר עברי ולהלן אחת מהן:

כללי


הזמר העברי הוא תופעה תרבותית- חברתית יחידה במינה עקב צירוף מספר גורמים: היווצרותו התרחשה במהלך תקופה קצרה יחסית, בחברה מתהווה, אשר שאפה בעיקרה להומוגניות. תהליך זה נעשה תוך היענות גלויה ולעיתים אף מכוונת, לאידיאולוגיה מפורשת של יצירת תרבות חדשה, המתחדשת כאילו על יסודות עתיקים.

ההתפתחות ההיסטורית תתואר בתקופות משנה, כאשר בכל תקופת משנה יפורטו ויוצגו הגורמים העיקריים והתהליכים המרכזיים שפעלו והשפיעו על  התפתחות "הזמר העברי" וגיבושו . כמו כן יפורטו בשמם יוצרי הזמר העברי החשובים (מלחינים ומשוררים), ויוגדרו מאפייניהם. 
במהלך המפגשים יתואר ויובהר גם חלקן של  מערכות חברתיות ומוסדיות בהתפתחות הזמר העברי כגון: מערכת החינוך, ההסתדרות הכללית, הקרן הקיימת לישראל, צה"ל, ההתישבות העובדת, מוסדות מוניציפליים, מוסדות ממלכתיים ועוד.
היבט נוסף על התפתחות "הזמר העברי" יובא באמצעות תיאור התפתחות "מסורות  החג, המועד וימי הזכרון" כגון: חנוכה, טו-בשבט, חג הבכורים, יא' באדר, חג הפסח ועוד.

 

מבנה סדרת מפגשי הזמר

 

  1. הסידרה  תימנה 8 – 10 מפגשי זמר
  2. מתכונת מפגש זמר (1). התחלה מקבץ ראשון של "שירים לחימום" (2). הרצאה: הצגת נושא המפגש: חלק ראשון, (3). מקבץ שירים שני , (4). המשך ההרצאה וסיומה , (5).  מקבץ שירים מסיים;    כל השירים שיושרו במפגש הזמר  יהיו קשורים לנושא המפגש, כאשר  פרטים על     השירים כגון מחברים, נסיבות חיבור השיר וכו', יסופרו במהלך ההרצאה, או       בדברי קישור בין שיר לשיר.
  3.  משך כל  מפגש זמר כ- 90 דקות כולל,  תוך שמירה על יחס של  50% ( בערך) הרצאה ודברי קישור, ו-  50% שירה   בציבור.
    השירה בציבור במהלך המפגש תהיה בהנחייתי כשאני מלווה את עצמי  ומנחה את השירה בציבור בפסנתר או באקורדיון או אורגנית ((הרצוי ביותר כמובן  פסנתר). תמלילי השירים  ומסמכים רלבנטיים אחרים יוקרנו על המסך בעזרת מחשב . כמו כן תושמענה לעיתים  הדגמות מוקלטות,  חלקן הקלטות נדירות וייחודיות).
  4. נושאי מפגשי הזמר   

 

מפגש ראשון 
הקדמה כללית לכל סידרת המפגשים  /מ"ציון תמתי ציון חמדתי" עד ל "פה בארץ חמדת אבות"-  שירי העליות הראשונות/ בשנים 1882-  1923

מפגש שני
"עד עולם נאהב אותך מולדת" –האינדוקטרינציה הציונית / בדרך אל הכרזת המדינה / (שנים  1924 -1948)

מפגש שלישי:
"יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן " התהוות והתפתחות שירי הילדים /

מפגש רביעי
מ"באב אל ואד" ועד "ירושלים של זהב" ומשיר "הרעות" ועד " אנחנו מאותו הכפר"- / שנות החמישים ושנות השישים /  כולל הלהקות הצבאיות ושיריהן

מפגש חמישי
"חגינו על שכמנו" התהוות רפרטואר שירי החגים, המועדים וימי הזכרון

מפגש שישי
"מפאתי מזרח קדימה  לציון " על הזמר המזרחי הים תיכוני כחלק מהזמר העברי/  וכן "הזמר העברי משוחח עם התנ"ך,

מפגש שביעי 
"איך שיר נולד" ו"אני עושה לי מנגינות" משוררים פיזמונאים ,מלחיני הזמר העברי ומבצעיו.
כולל לפחות פגישה אחת  עם משורר ו/או מלחין

מפגש שמיני
"לבלבו אגס וגם תפוח", "וקטיושקה יצאה לשוח" – דו שיח בין  הזמר הרוסי לזמר העברי /וכן יובאו קבצי שירים נוספים  שמקורם בחו"ל,

מפגש תשיעי
  "קום והתהלך בארץ" מפת הארץ וביטוייה בזמר העברי

מפגש עשירי
 "התקוה בת שנות אלפיים" גילגולו של המנון מדינת ישראל /סיכום מפגשי הזמר

יתכן ובמהלך המפגשים יוצגו גם נושאי משנה נוספים כגון: מראות נופים וצלילים בזמר העברי, שירים מבימת התיאטרון והסטירה, המשיכה אל המקורות היהודיים המקודשים בזמר העברי ועוד ועוד.